هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

ران مرغ قیمت هرکیلو

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

ران مرغ قیمت هرکیلو

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

×
دسته بندی گوشت مرغ
گارانتی
برند فایو
قیمت