هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

پیتزا پپرونی مخصوص پمینا کاله

پیتزا پپرونی مخصوص پمینا کاله

پیتزا پپرونی مخصوص پمینا کاله

پیتزا پپرونی مخصوص پمینا کاله

پیتزا پپرونی مخصوص پمینا کاله

×
دسته بندی غذا های آماده و نیمه آماده
گارانتی
برند کاله
قیمت