هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

اکبر جوجه - 1200 گرم

اکبر جوجه - 1200 گرم

اکبر جوجه - 1200 گرم

اکبر جوجه - 1200 گرم

اکبر جوجه - 1200 گرم

×
دسته بندی گوشت مرغ
گارانتی
برند مکاس
قیمت