هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

ناگت مرغ پمینا کاله - 300 گرم

ناگت مرغ پمینا کاله - 300 گرم

ناگت مرغ پمینا کاله - 300 گرم

ناگت مرغ پمینا کاله - 300 گرم

ناگت مرغ پمینا کاله - 300 گرم

×
دسته بندی فرآورده های منجمد و یخچالی
گارانتی
برند کاله
قیمت