هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

پودر حلیم نیمه آماده خشک ترخینه - 70 گرم

پودر حلیم نیمه آماده خشک ترخینه - 70 گرم

پودر حلیم نیمه آماده خشک ترخینه - 70 گرم

پودر حلیم نیمه آماده خشک ترخینه - 70 گرم

پودر حلیم نیمه آماده خشک ترخینه - 70 گرم

×
دسته بندی غذای آماده و نودل
گارانتی
برند کاله
قیمت