هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

کتف و بال زعفرانی پمینا کاله - 800 گرم

کتف و بال زعفرانی پمینا کاله - 800 گرم

کتف و بال زعفرانی پمینا کاله - 800 گرم

کتف و بال زعفرانی پمینا کاله - 800 گرم

کتف و بال زعفرانی پمینا کاله - 800 گرم

×
دسته بندی فرآورده های منجمد و یخچالی
گارانتی
برند کاله
قیمت