هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

کباب ترکی گوشت و سبزیجات پمینا کاله - 400 گرم

کباب ترکی گوشت و سبزیجات پمینا کاله - 400 گرم

کباب ترکی گوشت و سبزیجات پمینا کاله - 400 گرم

کباب ترکی گوشت و سبزیجات پمینا کاله - 400 گرم

کباب ترکی گوشت و سبزیجات پمینا کاله - 400 گرم

×
دسته بندی فرآورده های منجمد و یخچالی
گارانتی
برند کاله
قیمت