هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

شینسل مرغ 75 درصد 570 گرمی ب آ

شینسل مرغ 75 درصد 570 گرمی ب آ

شینسل مرغ 75 درصد 570 گرمی ب آ

شینسل مرغ 75 درصد 570 گرمی ب آ

شینسل مرغ 75 درصد 570 گرمی ب آ

×
دسته بندی فرآورده های منجمد و یخچالی
گارانتی
برند ب آ
قیمت