هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

دستمال کاغذی 200 برگ شکوه

دستمال کاغذی 200 برگ شکوه

دستمال کاغذی 200 برگ شکوه

دستمال کاغذی 200 برگ شکوه

دستمال کاغذی استاندارد، یعنی دستمالی که در تعداد برگ و اندازه و ابعاد با آنچه روی جعبه نوشته شده است، مطابق باشد و نیز الیاف آن برای استفاده و تولید، الیاف مرغوبی باشد. یک دستمال کاغذی مرغوب و مناسب بعد از خیس شدن نباید پودر و ریز ریز شود. خرد شدن دستمال هنگام استفاده برای آبریزش بینی باعث ورود پرز و یا الیاف کاغذ به مجاری تنفسی شده و موجب عفونت سیسنوس ها می شود. این محصول بسیار مرغوب بوده و فاقد پرز، الیاف خرد شده، سوراخ و اجسام خارجی است و هنگامی که یک برگ از آن را مقابل نور می گیرید پراکندگی الیاف به طور یکنواخت در آن دیده می شود و رنگ به کار رفته در آن از رنگ های مجاز و ثابت است.  ×
دسته بندی دستمال کاغذی
گارانتی
برند شکوه
قیمت