هر لحظه مکاس در کنار شماست ...

ثبت سفارش 24 ساعته - ارسال 9 صبح تا 11 شب

مرغ کامل قیمت هر کیلو

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

مرغ کامل قیمت هر کیلو

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

این قیمت بر اساس یک کیلوگرم میباشد درصورت بیشتر شدن وزن درفاکتور محاسبه میگردد

×
دسته بندی گوشت مرغ
گارانتی
برند متفرقه
قیمت